Кои се ефектите од употребата на композитен кревет за сеење врз растот на прасињата.

2021-03-12

Сложеното лежиште за сеење е неопходна опрема за размножување за фармерите. Игра важна улога во здравјето на маториците и прасињата, особено прасињата. На крајот на краиштата, приходот на фармите за свињи е поврзан со стапката на преживување на прасињата. Да, кога станува збор за здравјето и безбедноста на прасињата, сите се главни прашања и прашања што треба сериозно да се сфатат. Зошто го велиш тоа?

Маторицата е преголема, лесно е да се смачка и да се гази прасицата во секојдневните операции, што е фатално за прасицата. Покрај тоа, дури и во животната средина, отпорноста на големите свињи е релативно силна и тие можат да преживеат во свињарско пенкало без да се разболат, но новородените прасиња не се добри. Под такво опкружување, поради нивната слаба отпорност, тоа е лесна болест, а болеста на прасе има големо влијание врз неговото здравје и лесно е директно да се предизвика смрт. Ова е нешто што свињарите не сакаат да го видат. Сложеното лежиште за сеење може да ги реши овие две точки затоа што е дизајнирано да ги одделува маторицата и прасицата, но исто така има и уста за хранење, а околината е исто така дезинфицирана, што може ефикасно да ја намали инвазијата и да му овозможи на прасицата да расте здраво. , Да не се разболувам.

Композитниот кревет за сеење може да се користи и повторно. Откако овој бран прасиња ќе порасне, следниот бран прасиња сè уште може да се користи. Нема да стане производ за еднократна употреба и да предизвика отпад. Сепак, треба да се напомене дека нема да се користи долго време. Сепак, треба да се дезинфицира кога повторно ќе се користи.