Вести

Драго ни е да споделиме со вас за резултатите од нашата работа, новостите од компанијата и да ви дадеме навремен развој и назначување персонал и услови за отстранување.